VPIS Vpisujemo v šolsko leto 2024/25

KLJUCNI ELEMENTI PEDAGOGIKE MONTESSORI

"Otroci pridobivajo svoje znanje z izkušnjami iz okolja." 
Maria Montessori

KAKO POTEKA MONTESSORI IZOBRAŽEVANJE?

Vzgojno – izobraževalno metodo montessori je razvila dr. Maria Montessori in je prilagojena učnemu stilu otrok, njihovi stopnji razvoja in otrokovim lastnim interesom. Otroci s pomočjo praktičnih izkušenj pridobivajo akademska znanja in pridobivajo praktične izkušnje za življenje. Prisotna je po vsem svetu že več kot 100 let in otroke uspešno pripravlja na življenje. 


V montessori vrtcu ali šoli je najbolj edinstvena učilnica (soba) montessori s svojim pripravljenim okoljem, ki se popolnoma razlikuje od prostorov v drugih vzgojno – izobraževalnih pristopih.  


Didaktični pripomočki, montessori materiali, so otroku na voljo ves čas in v vnaprej oblikovanih korakih spretno vodijo otroka po njegovi akademski poti. Otrok ob podpori pedagoga montessori z uporabo in ponavljanjem pridobiva znanja iz vseh področij učnega načrta montessori: vsakdanjega življenja, zaznavanja, jezika, tujega jezika, matematike in znanosti. 


Vloga odraslega je, da je budni opazovalec, ki pripravlja okolje in otroke navdihuje v vseživljenjskemu učenju in raziskovanju. 


Metoda montessori deluje, saj se vsi vključeni zavedamo, da se otroci učijo na različne načine in z različno hitrostjo. V montessori okolju napredujejo s svojo lastno hitrostjo od tam, kjer so počasi naprej. Ob tem spoštujemo njihove sposobnosti in interese, zanimanja in izzive ter jih usmerjamo na njihovi lastni poti. Otroci so neodvisni in samostojni pri oblikovanju svoje učne izkušnje. 

KLJUČNI ELEMENTI PEDAGOGIKE MONTESSORI

PRIPRAVLJENO OKOLJE

Montessori učilnica ali soba je pripravljeno okolje, kjer ima vse svoj namen in svoj prostor. Odlikujejo jo lepota, urejenost, naravni materiali  in dostopnost. Vse je v višini otroka – mize in stoli, umivalniki, didaktični pripomočki. Police so odprte in dostopne ter spodbujajo otrokovo zanimanje in raziskovanje. Vse je zasnovano premišljeno, da podpira otrokovo samostojnost. 

MONTESSORI​ NAČELA

Temeljna načela pedagogike montessori je razvija Maria Montessori, da bi zagotovila trden okvir kako otroke voditi v učnem procesu. Njena načela temeljijo na prepričanju, da so otroci naravno inteligentni, da se želijo učiti in da v sebi skrivajo ogromen potencial. 

MONTESSORI​ MATERIALI

Montessori materiali so didaktični pripomočki, ki otroke vodijo skozi ponovitve do  odkrivanja ključnih znanj. Izolirajo en koncept ali veščino ter imajo vgrajeno kontrolo napake. Razvrščeni so na policah glede na področje učnega načrta od leve proti desni, od najlažjega do najtežjega. S tem je dana jasna in strukturirana pot učenju. 

PROGRAM MONTESSORI

Program montessori je učni okvir, ki celostno obravnava otroka. Program vključuje vsaj pet ključnih področij izobraževanja: vsakdanje življenje, zaznavanje, jezik, matematiko in znanost. Vsako področje vključuje zaporedje didaktičnih materialov, ki izolirajo en koncept ali veščino, ki jo otrok osvaja. Ko otrok prehaja skozi učni načrt razvije popolno razumevanje vsakega področja. 

MONTESSORI​ PEDAGOG

Vloga vzgojitelja ali učitenja montessori je opazovati, spremljati in usmerjati učni napredek vsakega otroka. Odrasli opazuje interese otrok in jih usmerja v aktivnosti, primerne njihovi razvojni stopnji, ter hkrati ustvarja pozitivno vzdušje in zanimanje za učenje. Vzgojitelj otrokom predstavi didaktične materiale v predstavitvah, ki so jasne in kratke. Otrokom omogočajo, da lahko nato skladno s svojimi interesi samostojno napredujejo. 

NEMOTEN DELOVNI CIKEL

V montessori okolju poteka nemoten delovni cikel v dopoldanskem času – s tem je otrokom omogočeno, da svobodno izberejo svoje delo in napredujejo v lastnem tempu. Otroke spodbuja, da delajo poglobljeno, sledijo svojim interesom in zadovoljijo svojo potrebo po ponavljanju in vaji, da bi osvojili ključne veščine. 

NADALJEVANJE...

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipiscing elit. 

DAN ODPRTIH VRAT

Ustanoviteljica in ravnateljica